Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia 3-dniowych wyjazdowych usług szkoleniowych

(Znak sprawy OK.2520.129.2017)
 POBIERZ SZCZEGÓŁY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu
o wewnętrzne procedury Zamawiającego, zaprasza do składania ofert na świadczenie 3-dniowych wyjazdowych usług szkoleniowych, realizowanych na podstawie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_zad_1_Dane_osoby_bezposrednio_realizujacej_zamowienie

Zal_nr_2_zad_2_Dane_osoby_bezposrednio_realizujacej_zamowienie

Zal_nr_3_zad_1_Warunki_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_zad_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zal_nr_4_zad_1_Wzor_umowy

Zal_nr_4_zad_2_Wzor_umowy

Zal_nr_5a_Oswiadczenie_dla_ubez_spol

Zal_nr_5b_Oswiadczenie_dla_ubez_spol


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług  w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych

(Znak sprawy OK.2520.119.2017)

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu
o wewnętrzne procedury Zamawiającego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług
w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych
, realizowanych na podstawie projektu
nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

 WYKAZ USŁUG

 WARUNKI REALIZACJI

 WZÓR UMOWY


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych konsultacji i porad prawnych dla uczestników projektu realizowanuch w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

ZAŁĄCZNIK


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej  realizowanej w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej  w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług superwizji dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych konsultacji i porad prawnych przez kancelarię prawną dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację treningów umiejętności społecznych realizowanych podczas obozu profilaktyczno-terapeutycznego "Młodzieżowej Akademii Profilaktyki" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestniów obozu profilaktyczno-terapeutycznego realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług wychowawców "Obozu profilaktyczno-terapeutycznego" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług kierownika "Obozu profilaktyczno-terapeutycznego" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia szacunkowej wyceny na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na terenie gminy Masłowice, Wielgomłyny i Żytno.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

DRUK

OŚWIADCZENIE


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych porad prawnych w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na terenie gminy Masłowice, Wielgomłyny i Żytno.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

DRUK

OŚWIADCZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług kierownika „Obozu profilaktyczno-terapeutycznego” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.